Pohodové vánoční svátky a úspěšný rok 2019!

PF RFA 2019

Příjemné prožití svátku výnočních a úspěšný rok 2019 vám přeje celá Regionální fotbalová akademie Olomouckého kraje!

Speciální poděkování patří všem naši partnerům a příznivcům bez jejichž podpory bychom nemohli smysluplně existovat :)

Již se těšíme na další úspěšné roky!

Vaše RFA