Kontakty

21034972_10211941812198205_615376175_o

Pokyny k omlouvání nepřítomnosti členů RFA

Jakákoliv nepřítomnost vašeho syna (ve škole, na tréninku, internátu) bude vámi současně oznámena formou SMS všem následujícím subjektům:
 šéftrenérovi RFA Martinovi Kotůlkovi (z důvodu organizace tréninkového procesu, komunikace s ostatními subjekty) na tel. číslo 604 836 672
 
– manažerovi RFA Jakubu Benešovi (zajištění stravování, ubytování atd., komunikace s ostatními subjekty) na tel. číslo 734 866 050
 
 vychovatelkám RFA na tel. číslo 777 221 381  platí pro ty členy RFA, kteří jsou ubytováni na internátu RFA a pro nepřítomnost přímo spojenou
s chodem internátu, tzn. pozdní příjezd na internát atd., vychovatelkám není třeba oznamovat nepřítomnost na tréninku