Olympiádá v angličtině

I v letošním roce se Regionální fotbalové akademie zaměřují na vzdělávání a osvojování cizího jazyka formou projektu Olympiáda v angličtině. Již ve 4. ročníku této soutěže čeká na všechny hráče RFA pravidelná dávka nejen slovíček, ale i článků, rozhovorů a nově průběžných testů. Na vítěze opět čeká jeden z atraktivních zahraničních zájezdů. Pojďte se vzdělávat s námi!

Let’s do this! :)

4. týden

nickname přezdívka being referred bývá označován
towering forward věž na hrotu  stature  postava
famous slavný throughout po celou dobu
shoe boty  netted the only goal  vsítil jediný gól
human lighthouse lidský maják
football cleats kopačky
particularly zejména

3. týden

friendly přátelský began his career začal svoji kariéru
stadium stadion  
even  dokonce won the league vyhrál ligu
midfielder záložník  
against proti first season první sezóna
national národní  
twice dvakrát due to kvůli

2. týden

championship mistrovství converted to striker  převeden na útočníka
goalkeeper brankář
giant obr by the time mezitím
substitute střídající hráč
remain zbývá coming on nastoupil
frequently často
netted  vsítil later career pozdější kariéra

1. týden

scorer střelec to be born narodit se
former bývalý  
striker útočník was noted byl známý (něčím)
height výška  
all-time všech dob heading ability schopnost hlavičkovat
appearance  vystoupení  
career kariéra represent the nation reprezentovat národ