Olympiáda v AJ

I v tomto školním roce proběhne olympiáda v angličtině. Všechna slovíčka budou vkládána vždy na tuto stránku. Vítězové olympiády se jako tradičně mohou těšit na zajímavý zahraniční zájezd spojený s atraktivním fotbalovým utkáním, pokud to situace umožní.

Formát je naprosto shodný s předchozím ročníkem, olympiáda je pro všechny hráče Regionálních fotbalových akademií FAČR povinná!!! Slovíčka a slovní spojení budou zveřejnována pravidelně na této stránce. Za každou sérií slovíček, zpravidla 4. týden, tedy na konci měsíce, vyjde ke slovíčkům článek, video apod. a s ním spojený odkaz na krátký kvíz vztahující se k aktuálnímu měsíci, článku, videu atd., který budou všichni hráči povinni nejpozději k poslednímu dni v měsíci vyplnit!

Články najdete ve formátu PDF jak u dané lekce, tak pro přehled také na úplném konci této stránky.

ŘÍJEN (1. – 4. lekce): 1. kvíz – vyplnit do 5. 11. 2021 do 12:00 (poledne) ZDE

LISTOPAD (5.-7. lekce): 2. kvíz - vyplit do 5. 12 do 23:56 ZDE

PROSINEC (8. lekce): 3. kvíz - vyplnit do 2. 1. 2022 23:59 ZDE

LEDEN (9.-10. lekce): 4. kvíz - vyplnit do 6.1. 2022 23:59 ZDE

ÚNOR (11. lekce): 5. kvíz - vyplnit do 4.3.2022 23:59 ZDE


ÚNOR 2022

11. lekce slovíčka + článek

wellbeing

osobní pohodamental health duševní zdraví
tacticstaktika
possessiondrženídeeper layers hlubší vrstvy
reachdosáhnout
departodejítbelieve invěřit v
feepoplatek
transferpřesunwhat drives themco je pohání
infinitenekonečný
performhrátwhat awaits themco je čeká
forgetzapomenout
traitvlastnostfootball's unpredictabilitynepředvídatelnost fotbalu
againopěttake placekonat se
encouragepodporovat
healthzdravíacross footballnapříč fotbalem
equal rovnat se
fullyplněwas bornzrodila se
be awarebýt si vědom
pivotalstěžejnías important asstejně důležité jako
growthrůst
the greatestnejvětšíin factve skutečnosti
attentionpozornost
noticevšimnout siman managementřízení lidí
exactlypřesně

článek k lekci 11. zde


LEDEN 2022

10. lekce slovíčka + slovní spojení + video:


position

pozice

center back

stoper

slow the game down

zpomalit hru

sometimes

někdy

confidence

důvěra

what he is like

jaký je

hard

náročný

improve

zlepšit

hugging players

objímá hráče

angry

naštvaný

passionate

vášnivý

all the time

po celou dobu

occasionally

občas

enough

dost

fight until the end

bojovat až do konce

be safe

Player, often the goalkeeper, is telling their teammate, usually a defender, to put the ball out of bounds.

kopni to do autu

Hráč, často brankár, tím říká spoluhráči, většinou obránci, aby odkopl míč do zámezí.

center

Send the ball in the air or on the ground to the middle of the field.

centr

Pošli míč vzduchem nebo po zemi na střed hřiště.

get up

Tells a teammate to immediately get back on their feet after having been knocked down or slipping to the ground in order to continue to immediately fight for the ball.

vstávej

Říká spoluhráči okamžitě se dostaň zpátky na nohy po sražení na zem nebo uklouznutí aby hráč mohl ihned bojovat o míč.

don't quit

Insist that a teammate to continue to fight hard for a ball.

nepřestávej

Trvat na tom, aby spoluhráč tvrdě bojoval o míč.

ball

A player who is not directly covered by a defender yells for his teammate to pass the ball to him.

"přihraj"

Hráč, který není přímo pokrytý bránícím hráčem řve na své spoluhráče aby mu přihráli míč.

pressure

Offensive end: go at a back defender who has the ball in order to try to force an error.

tlak

V ofenzivě: Napadej obránce s míčem abys ho donutil k chybě.

here we go

Enthusiastic request to get the entire team to transition into attack.

jdeme do nich

Zvolání aby celý tým přešel do útoku.

keep playing

The referee did not blow the whistle, play on.

hraj dál

Rozhodčí nepískl, hraj.

9. lekce

ask

zeptat se

something special

něco speciálního

interview

rozhovor

footballer

fotbalista

kind of football

druh fotbalu

offer

nabídnout

feel

cítit

couple of games

pár zápsů

enjoy

užívat si

obviously

očividně

way of playing

způsob hraní

pressure

tlak

calm

klidný

to get used to

zvyknout si

PROSINEC

ÚKOL NA PROSINEC: najdi libovolné sportovní video, ve kterém se mluví ANGLICKY a je BEZ ČESKÝCH I ANGLICKÝCH TITULKŮ, které tě z nějakého důvodu zaujalo, a vyplň k videu odpovědi v prosincovém dotazníku.

8. lekce

give it

Player is telling a teammate with the ball to go ahead and pass it to the open teammate that he sees.

dej to

Volání na spoluhráče s míčem aby přihrál volnému spoluhráči, kterého vidí.

nobody

Tells teammate that there is no defender nearby and that they can work

sám

Říká spoluhráči, že v okolí není žádný obránce a může pracovat s míčem

I've got him

Tells a teammate that you will cover the opponent that just went past them.

mám ho

Říká spoluhráči že, obsazuje protihráče, který právě prošel kolem nich.

man on

An opponent who is probably outside your field of vision is about to challenge you for the ball.

záda

Soupeř, který je pravděpodobně mimo tvé zorné pole ti bude chtít odebrat balon.

time

There is no immediate pressure from nearby, especially from behind, and you have the time you need to trap or collect the ball and then look up to see your options.

čas

Nikdo kolem na tebe nevyvíjí tlak, ani zezadu, máš čas zpracovat balon a podívat se na možnosti jak pokračovat dál.

get back

When the defense is in desperate need of help, this tells teammates to return and play defense immediately.

zpátky

Když obrana zoufale potřebuje pomoct, říká to spoluhráčům aby se okamžitě vrátili a bránili.

far and wide

Informs the whole team that they are too compact or bunched up and need to spread out to properly use the whole field.

šířka a výška

Informuje celý tým že jsou hráči moc u sebe a musejí se roztáhnout aby správně využívali celé hřiště.

head up

Teammate is telling the ball carrier that his vision is down and he needs to look up and see the field.

hlava nahoře

Spoluhráč říká hráči s míčem že kouká do země a musí zvednout hlavu aby viděl dění na hřišti.

free

Tells a teammate that there is no defender nearby and that they can work with the ball.

sám

Říká spoluhráči, že v okolí není žádný obránce a může pracovat s míčem

let it roll

Let the ball roll over the line. This let you know that your team will have possession of the ball.

nech to

Nech míč vykutálet se za čáru. Říká ti, že tvůj tým bude mít míč v držení.


LISTOPAD

5.-7. lekce

say

říci

a lot of

hodně

wake-up

probuď se

call

volání

to be done

je třeba udělat

plaudits

pochvaly

maintain

prohlašovat

top team

nejlepší tým

response

odezva

interesting

zajímavý

clear evidence

jasný důkaz

result

výsledek

couple of days

pár dnů

performance

výkon

learn

učit se

all of us

všichni z nás

next

příští

setback

nezdar

a lot more

mnohem více

unplesant

nepříjemný

hour

hodina

about ourselves

o sobě samých

while

chvíle

too many

příliš mnoho

feel

cítit se

none

nikdo

it feels

zdá se

like

mít rád

reality

realita

this way

takhle

issue

problém

unusual

neobvyklý

sail through

proplout skrz

článek k lekci 5.-7. zde


ŘÍJEN 2021

4. lekce

nickname

přezdívka

"towering forward"

"věž na hrotu"

famous

slavný

shoe

boty

human lighthouse

lidský maják

football cleats

kopačky

particularly

zejména

being referred

bývá označován

stature

postava

throughout

po celou dobu

netted the only goal

vsítil jediný gól

článek ke 4. lekci na odkazu zde3. lekce

friendly

přátelský

began his career

začal svoji kariéru

stadium

stadion

even

dokonce

won the league

vyhrál ligu

midfielder

záložník

against

proti

first season

první sezóna

national

národní

twice

dvakrát

due to

kvůli

2. lekce

championship

mistrovství

converted to striker

převeden na útočníka

goalkeeper

brankář

giant

obr

by the time

mezitím

substitute

střídající hráč

remain

zbývá

coming on

nastoupil

frequently

často

netted

vsítil

later career

pozdější kariéra

1. lekce

scorer

střelec

to be born

narodit se

former

bývalý

striker

útočník

was noted

byl znýmý (něčím)

height

výška

all-time

všech dob

heading ability

schopnost hlavičkovat

appearance

vystoupení

career

kariéra

represent the nation

reprezento vat národ

„Akademie nastavují trend výchovy fotbalové mládeže u nás.“

Karel Poborský, vedoucí Úseku mládeže FAČR

Více o akademiích

Partneři

Puma FTVS UK Středisko praktické psychologie s.r.o. XPS