Režim dne

Vstávání žáků:

– žáci vstávají individuálně, popř. jsou vzbuzeni vychovatelem dle rozvrhu školy a tréninků

– provedou osobní hygienu, před odchodem řádně uklidí svůj pokoj

– snídani budou mít připravenu buď na kuchyňce (ranní trénink) nebo ve škole před vyučováním, nebo v jídelně internátu/DM

Odchod žáků z internátu:

– dle rozpisu tréninků a vyučování

V průběhu výuky či tréninků se žáci na internát nevrací. V případě volných hodin nesmí žáci opustit školní prostory a tento čas budou trávit pod dohledem školního pedagoga (např. ve školním klubu).

V případě nemoci či zranění se žáci vrátí za doprovodu vychovatele/člena realizačního týmu zpět na internát, kde počkají do příjezdu rodičů a s nimi odjedou domů.

Návrat žáků na internát:

– dle ukončení výuky nebo tréninků za doprovodu vychovatele nebo člena realizačního týmu

– po návratu na internát žák již neopouští jeho prostor, výjimku tvoří řádem povolené vycházky

Večeře:

– probíhají společně po příchodu z odpoledního tréninku. Čas bude stanoven vychovatelem po dohodě s DM.

Studium:

– probíhá v pravidelném čase, který si nastavuje každý internát dle rozvrhu tréninků a vyučování. S výukou vypomáhají vychovatelé nebo externí učitelé.

Večerka:

– večerka ve 21.00 – 21.30 hodin, do té doby již musí mít žáci rozestláno a provedenou osobní hygienu

Televizní pořady a hry na PC:

– mohou žáci sledovat a hrát jen se souhlasem vychovatele a mimo studijní dobu

– po večerce lze sledovat sportovní přenosy jen se souhlasem vychovatele

Odjezdy žáků z internátu:

– internátní režim končí ranním přechodem do školy v odjezdový den žáka

– v případě potřeby musí být na internátě zajištěna možnost vyzvednutí věcí žáka i po školní výuce

Příjezdy žáků na internát:

– v neděli nebo v příjezdový den od 18.00 do 21.30 hodin

– po příjezdu již žák neopouští internát

„Akademie nastavují trend výchovy fotbalové mládeže u nás.“

Karel Poborský, vedoucí Úseku mládeže FAČR

Více o akademiích

Partneři

Puma FTVS UK Středisko praktické psychologie s.r.o. XPS